mısır vatandaşlığı

Mısır Vatandaşlığı

Uluslararası insan hakları hukukuna bağlı olmak kaydıyla Mısır Vatandaşlığı almak için verilen haklar genişletilmiştir. Eskiden Vatandaşlık kapsamında sürdürülen etnik köken, uyrukluk ve vatandaşlık ayrımları kalkmıştır. Bu kanunların geliştirilmesi ile beraber Mısır uyruğuna sahip olmayan kişiler de bazı şartları yerine getirerek Mısır Vatandaşlığına geçebilmektedir.

Vatandaşlık için başvuruda bulunacak olan kişinin ilk olarak uzun süreli bir ikamet izni olması gerekmektedir. Mısır’da belirli bir süre kalmak için izin alındığını gösteren belgeye ikamet yani oturum izni denir. Kısa süreli vize işlemleri Türkiye üzerinden yürütülmektedir. Ancak uzun süreli oturum izni işlemleri Mısır’a giriş yapıldıktan sonra tamamlanabilmektedir.

Çalışma gibi nedenler ile Mısır’a seyahat etmek isteyen vatandaşların hepsi kısa süreli Mısır vizesi almak zorundadır. Uzun süreli oturum izni alabilmenin ilk adımı da budur. Ancak Mısır’da oturum izni yani Mısır Vatandaşlığı için aile birleşimleri, evlilik, yatırımcılık, uzun süreli iş sözleşmeleri, uzun süreli eğitim ve iş sözleşmeleri gibi nedenlerin olması gerekir. Yabancı uyruklu olan vatandaşlar için oturum izni 3-10 yıl süre arasında verilir.

Mısır Vatandaşlığı İle İlgili Önemli Bilgiler

Göçmenlere Vatandaşlık hakkı tanıyan Mısır, Mısır’da kesintisiz olarak 5 yıl ikamet eden kişilere başvuru hakkı tanımaktadır. Türkiye’den uzun süreli ikamet izni için başvuru yapılamadığı için kısa süreli Mısır vizesi ile ülkeye giriş yapan vatandaşlar, bağlı bulunduğu bölgenin Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Yabancılar Şubesi aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

Kısa Süreli İkamet İzni İçin İstenen Asgari Evraklar

 • Göçmenlik kimlik kartı
 • Evli olunması halinde evlilik tescil belgesi
 • 10 yıldan daha fazla eski olmayan pasaport
 • Başvuran kişinin ebeveynlerinin doğum belgeleri
 • Evlilik cüzdanının nüshası

Kısa süreli ikamet izinlerinde gerekli olan bu evraklar dışında Mısır Konsolosluğu ek evrak talebinde bulunabilmektedir. Uzun süreli ikamet izni için istenen asgari belgeler ise şu şekildedir:

 • Uzun süreli vize için talep dilekçesi
 • Biyometrik fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 10 yıldan daha az süre kullanılmış pasaport
 • Evli olanlardan evlilik tescil belgesi
 • Evlilik cüzdan nüshası
 • Çocukların doğum belgeleri
 • Başvuru sahibinin bireysel durumuna göre Mısır Konsolosluğu tarafından ek belgeler istenebilmektedir.

Değiştirilen yasalar kapsamında vatandaşlık almak isteyen kişilerin belirli şartları taşıması gerekir. Mısır vatandaşlığını alabilmek için aile birleşim yasası kapsamında evlilik gerçekleştirilmesi, baba kökenine sahip olunması, Mısır’da 5 yıldan fazla çalışmak ya da ikamet etmek, Mısır’ın kalkınmasına hizmet etmek gibi bazı şartlar aranır. Mısır Vatandaşlığına geçilebilmesi için aranan asgari diğer şartlar şu şekildedir:

 • Arapça dil yeteneğine sahip olmak ( Günlük hayatı sürdürebilecek ve kendini Arapça olarak ifade edebilecek kadar. )
 • Adli sicil kaydının temiz olması
 • Geçmişinde kamu düzenini bozacak faaliyetlerde bulunmamış olma

Yasal Olarak Mısır Vatandaşlığına Nasıl Geçilir?

Mısır Vatandaşlığı için farklı yollar vardır. Gerekli şartları taşıyan kişiler Mısır Konsolosluğuna şahsen başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru için istenen evrakların eksiksiz olmasına önem verilmelidir. Mısır vatandaşı olabilmenin yolları şu şekildedir:

 • Organik Vatandaşlık
 • Organik Vatandaşlık doğum ile kazanılmaktadır. Doğumla beraber kişi direk olarak Mısır Vatandaşı olduğu için sonradan bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
 • Köken Vatandaşlığı
 • Herhangi bir kişinin doğum yerinin neresi olduğu önemli olmadan, annesinin ya da babasının Mısır vatandaşı olması nedeni ile kazandığı haktır.

Aile Birleşimi yani Evlilik Yolu ile Mısır Vatandaşlığı

Evlilik nedeni ile Mısır Vatandaşlığı almak isteyen kişiler başvurularını Türkiye’den yapamazlar. Kısa süreli Mısır vizesini Türkiye’den alarak Mısır’a seyahat gerçekleştirilir ve aile birleşimi nedeni ile uzun süreli vize hakkı için işlemler yapılır.

Çifte vatandaşlık hakkı tanınan ülkelerden biri olan Mısırlı biri ile evlilik gerçekleştiren yabancı ülke vatandaşları, kendi ülke vatandaşlığını bırakmadan vatandaşlığı alabilmektedir. Buna göre herhangi bir vizeye ya da ikamet iznini yenilemeye gerek kalmadan istedikleri zaman Mısır’a giriş-çıkış yapabilirler. Mısır’da diğer vatandaşlara sağlanan bütün sosyal haklardan da yararlanabilirler.

Aile birleşimi nedeni ile Mısır Vatandaşlığı talep eden kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibine ait doğum belgesinin aslı ve nüshası
 • Evliliği gerçekleştiren kişi ya da baba-amca-teyze gibi yakınlarından birisinin doğum belgesinin orijinali ile kopyası
 • Eşlerden ikisinin de pasaportunun nüshaları
 • Evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Yabancı uyruklu olan eşin 4 tane biyometrik fotoğrafı
 • Mısır Vatandaşı olan anne ve babanın sahip olduğu yetişkin çocukları da Mısır Vatandaşlığı alma hakkına sahiptir. Bu kişilerden vatandaşlık başvurusu esnasında istenen belgeler şunlardır:
 • Başvuru sahibinin doğum belgesi
 • Başvuru sahibinin pasaportu
 • Mısır Konsolosluğu tarafından istenen şekilde 4 tane fotoğraf
 • Eğitim belgeleri
 • Mısırlı olan annenin doğum belgesinin aslı
 • Mısırlı annenin babasının doğum belgesinin aslı
 • Mısırlı annenin yabancı uyruklu eşi ile yaptığı evlilik sözleşmesi
 • Başvuru işlem ücretleri
 • 16 yaş üstü çocuklar için sabıka kaydı belgesi
 • Çalışma ve İkamet ile Elde Edilen Mısır Vatandaşlığı

Vatandaşlık ilkeleri her ülkede farklıdır. Mısır için alışılmış ikamet adı altında istenen ikamet süresi en az 5 yıldır. 5 yıl süre ile Mısır’da ikamet eden ya da çalışan kişiler Mısır Vatandaşlığı için başvuru hakkına sahip olurlar.

Kan bağı olmasına gerek kalmadan kişisel bağlar sayesinde vatandaşlık almak kolaydır. Mısır’a bağlılığını gösteren nedenler ile başvuruda bulunan kişilerin başvuruları olumlu sonuçlanmaktadır. En az 5 yıl ikamet eden kişinin kendine ait evi olması, düzenli gelirinin olması, uzun süreli kira sözleşmesinin olması gibi nedenler Mısır Vatandaşlığı alması için yeterli olmaktadır.

Mısır Vatandaşlığı İle Elde Edilen Haklar Nelerdir?

Mısır Vatandaşlığı sahibi olan kişiler diğer vatandaşlar gibi her türlü sosyal ve yasal haklara sahiptirler. Mısır Vatandaşlığı alan kişiler seçme-seçilme hakkına, oy kullanma hakkına ve diğer tüm sosyal haklara sahiptirler. Mısır Vatandaşı olmaya hak kazanan kişiler, vize ya da oturum iznini yenilemeden Mısır’a istedikleri kadar giriş-çıkış yapabilirler. Çifte vatandaşlığa izin verildiği için kendi ülke vatandaşlıklarını da bırakmalarına gerek yoktur.

Mısır Vatandaşlığı İçin Önemli Hususlar

Mısır Vatandaşlığı başvurusu için 5 yıl kesintisiz ikamet şartı aranıyor. Ancak kesintili ikametlerde ise bu süre 6 yıla çıkarılmıştır. Bu konu hakkında sürenizin ne kadar olduğunu teyit etmek amacı ile Mısır Göçmenlik-Vatandaşlık Dairesi ya da Mısır Konsolosluğu’na başvurmanız gerekir.

Evlilik yolu ile Mısır Vatandaşlığını bayanlar da alabilmektedir. Ancak Mısırlı eş ile en az 2 yıl evli kalma şartı aranmaktadır. Anne ya da babası Mısır Vatandaşı olan çocuklar Mısır Vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Bu kişiler için yaş sınırı yoktur. Ancak sonradan Mısır Vatandaşlığı alacak olan kişiler için yaş sınırı en az 21 olarak belirlenmiştir.

Mısır Vatandaşlığının verilebilmesi için Arapça bilinmesi istenir. En azından günlük hayatta kendinizi ifade edebilecek kadar Arapça bilmeniz gerekmektedir. Bunun dışında 16 yaş üstü herkes için sabıka kaydının temiz olduğunu gösteren belgenin ibrazı istenir.

Anne ve babası yabancı olan ancak Mısır’da dünyaya gelen çocukların kimsesiz olması halinde Mısır Vatandaşlığına geçme hakları vardır. Onun dışında annesi ya da babası Mısır vatandaşı olmayan çocukların Mısır vatandaşı olma hakkı yoktur. Mısır Vatandaşlığı ve oturma izni için öncelikle Türkiye’den kısa süreli Mısır vizesi alınarak Mısır’a gidilir. Mısır’da bulunan yabancılar şubesi aracılığı ile gerekli başvurular yapılır.