mısır aile ziyaret vizesi

Mısır Aile Ziyaret Vizesi

Mısır’da yaşamakta olan aile ve arkadaşlar için gerçekleştirilecek ziyaretlerde, dışarıdan gelmekte olan kişinin bu ziyareti yasal olarak yapabilmesi adına Mısır aile ziyaret vizesi alması zorunludur. Bu vize türünün süre açısından bir kısıtlaması vardır. En fazla 90 gün için vize verilmektedir. Mısır aile ziyaret vizesi sayesinde, aile yanında ikamet edecek olan kişiler, turistik amaçlarla da Mısır’da seyahatler gerçekleştirebilirler. Fakat Mısır sınırları içerisinde seyahatler edilmesi karşısında hem aile ziyaretinin vizesine ait olan belgeler hem de şahsa ait olan geçerli pasaport, her zaman yanında olmalıdır.

Gerektiği durumlarda bu belge ve pasaportu göstermesi istenebilir. Seyahat esnasında Mısır polisleri bazen ülke içerisindeki kişilerden kimlik ve benzeri belgelerin talebinde bulunur. Özellikle Mısır’daki Sina Yarımadası’nda bu durum yaşanır. Bunun yanında yabancı kişilerin Mısır’da olduğu süre boyunca pasaport fotokopileri de yer almak zorundadır.

Mısır aile ziyaret vizesi alımı için pasaportların Mısır seyahati sonrasında da en az 6 ay boyunca geçerli olması ve pasaportların 10 yıldan eski olmaması şartı da aranır. Vizeye dair bilgilerin işlenebilmesi adına, pasaport içerisinde en az 2 sayfa boş olmalıdır. Mısır aile ziyareti vizesinin verilmesi için en az pasaport kadar değeri olan bir diğer belge de aileden gelecek olan davetiyedir. Mısır için aile ve arkadaş ziyaretlerine karşı gereken vizeyi almak için ziyaretin gerçekleşeceği Mısır’daki kişiden bir davet mektubu gelmesi gerekmekle birlikte, davetiyenin gelmemesi durumunda Mısır Konsolosluğu tarafından aile ziyareti vizesi verilmez. Alınan aile ve arkadaş ziyareti vizelerinin sürelerini uzatmak ya da aile birleşimi şeklinde değerlendirmek amacıyla oturum iznine kullanmak için ise yetkili olan makamlara ayrı bir başvuruda bulunulması gerekir.

Mısır Aile Ziyaret Vizesi Gerekli Evraklar

Mısır aile ziyaret vizesi başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır.

  • Davetiye (Bizzat davet eden kişi tarafından hazırlanmalı, bu kişiye ait olan kişisel bilgiler ve ikamet edilen eve dair detaylar da açıklanmalıdır)
  • Vize başvuru formu (Eksiksiz ve doğru bilgiler içermelidir)
  • Vize talebi dilekçesi (Başvuruyu yapan kişinin çalıştığı firma tarafından da hazırlanabilmekle birlikte, tüm gereken bilgiler yer almalı ve hem ıslak imza hem de kaşe ihmal edilmemelidir)
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Pasaport (Yukarıda belirtilen pasaport özelliklerini eksiksiz şekilde içeriyor olmalıdır)
  • Nüfus Cüzdanının önlü arkalı 1 adet fotokopisi
  • Kimlik bilgilerinin yer aldığı kısma ait bir pasaport fotokopisi

Yukarıda sayılmış olan Mısır aile ziyareti vizesinin başvurusu adına gerekli görülen belgelerdir. Bu belgeler için Mısır Konsolosluğu tarafından çalışan, emekli ya da öğrenci olma gibi farklı durumlarda ise, şahıslardan daha farklı belgeler de ek olarak talep edilebilir. Mısır Aile ziyareti vize işlemleri için talep edilen belgeler hem eksiksiz şekilde temin edilmeli hem de bu belgeler diğer bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Gerçeği yansıtmayan bilgiler içeren belgelere karşı vize başvurusu aksayabilir ya da direkt iptali gerçekleşebilir. Mısır Konsolosluğu gerek gördüğü takdirde ek belgeleri talep edecektir. Genellikle eksik belge durumunda bu sonuçla karşılaşılır.

Mısır Aile Ziyaret Vizesi Başvuru İşlemleri

Mısır aile ziyaretinin vizesini almak için vize vermeye yetkisi olan belirli Mısır makamlarına başvuruda bulunulması gerekir. Bu bilgiye göre, Mısır aile ziyaret vizesinin Türkiye’de iki yetkili yerden alınması mümkün görülmektedir. Hem Ankara’da hem de İstanbul’da görevli olan iki adet Mısır Konsolosluğu yer alır. İstanbul için yapılan başvurular, Türkiye’nin her yerinden kabul edilir. Ancak Ankara’dan yapılacak başvurularda, yalnızca Ankara ve çevre iller olması şartı aranır. Bu başvurular şahsen yapılabildiği gibi, kişi adına bir temsilciliğin de başvuru ile vize işlemlerini başlatması mümkündür.

Mısır aile ziyareti vizesini almak için gerçekleştirilecek başvurularda belgeler eksiksiz şekilde teslim edilmeli ve belgelerdeki bilgiler doğru olmalıdır. Belgelerin bu duruma ters düşmesi, vize işlemlerinde aksaklıklara ya da direkt ret cevabına neden olabilir. Ayrıca aile ziyareti vizesini alabilmek için yapılacak işlemler ancak vize için gerekli olan ücretin zamanında ödenmesi ile gerçekleştirilir. Mısır Konsolosluğu bu vizenin başvurusundan sonra ek belge haricinde, mülakat talebinde de bulunabilir. Belirtilen tarih ve saatte mülakatta hazır olunmalıdır. Mısır aile ziyareti vizesinin verilmesinde tek yetkili kurum Mısır Konsolosluğu olarak bilinmekle birlikte, ancak konsolosluk olumlu değerlendirirse vize alınabilmektedir.

Mısır Aile Ziyaret Vizesi Davetiye

Davetiye, Mısır aile ziyaret vizesi adına talep edilen en önemli belgelerin başında yer alır. Davetiye, aile ve arkadaş ziyaretleri için Mısır’a gitmeyi planlayan yabancı kişilerin Mısır’da ikamet etmekte olan tanıdığı ya da yakını olduğunu ve Mısır’da yaşayan bu kişinin ziyaret edilme amacını taşıdığını kanıtlaması adına en önemli belgelerden birisidir. Mısır aile ziyareti vizesinin temel belgelerden birisi olarak kabul edilir. Bu nedenle Mısır’da yaşayan aile ferdi ya da tanıdık kişilerden davetiye gelmesi zorunludur ve davetiye eksikken gönderilen belgeler ile aile ve arkadaş ziyareti vizesinin başvurusu olumsuz sonuçlanacaktır.

Davetiyenin temin edilmesi haricinde, bu davetiyenin doğru şekilde hazırlanmış olması da önemli bir detaydır. Davetiye bizzat orada yaşayan kişi tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Aynı zamanda orada yaşadığını onaylayan detaylar ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen davetiyeye Mısır’da yaşayan kişinin oturum kartı ya da Mısır vatandaşı olduğunu kanıtlayan kimlik fotokopisi de dahil edilmelidir. Davet eden kişi akraba ise, bu akrabalığı noter içerisinden onaylatarak kanıtlanması beklenir. Davetiyeye dair tüm bilgilerin yasal ve yazılı içerikler ile kanıtlanması yeterli olacaktır.

Mısır Aile Ziyaret Vize Süreci

Mısır aile ziyaret vizesi işlemleri süreci, vize adına gerekli olan temel belgelerin getirilmesi ve vize için belirlenmiş olan ücretin ödenmesi ile Mısır Başkonsolosluğu İstanbul ya da Mısır Büyükelçiliği’nden beklenen onayı alır. Mısır ziyareti vizesi için belirlenmiş tüm belgeleri doğru bilgilerle ve eksiksiz bir şekilde teslim edilip vize işlemlerinin problemsiz olarak tamamlanması durumunda, aile ziyaretinin vizesi için söylenebilecek süre toplamda yaklaşık 30-45 iş günü olarak belirlenmiştir. Fakat işlem süresi bakımından Türk vatandaşları adına uygulanan vize işlemleri, diğer ülkelerin vatandaşları için uygulanmakta olan vize işlemlerinden bazı farklıklar göstereceği için, ortalama olarak belirtilen işlem süreleri de birbirinden farklı olabilir.

Bununla beraber konsolosluktaki mevcut yoğunluklar ya da ek belge istenmesi durumunda işlem süresinin olumsuz etkileneceği unutulmamalıdır. Aile ziyareti vizesi için başvuruların seyahatten önce en az 2 aylık bir sürede yapılması önerilir. Mısır vize işlemleri esnasında alınacak kararlar ve vizenin başvuru sonucu sadece Mısır Konsolosluğu’na ait olarak görülmektedir.

Aile Ziyaret Vizesi Ücretleri

Mısır’da ziyaret edilecek aile için alınan vizeye dair ödemeler de bulunmaktadır. Ancak bu ödemeler için genel bir ücret söylenemez. Başvuruda bulunan kişinin özelliklerine göre bu fiyat değişecektir. Aynı zamanda dönem dönem fiyatlarda güncellemeler olmaktadır. Fiyat hakkında en doğru bilgiyi yine konsolosluklardan elde etmek mümkün olacaktır. Belgelerden önce ödemelerin tamamlanması ve eksiklik olmaması gerekir. Aksi takdirde, vize işlemleri aksayabilir ya da direk ret cevabı gönderilebilir. Ödemelerin yapılacağı yer ve tarih gibi detaylar önceden takip edilmelidir.