mısır öğrenci vizesi

Mısır Öğrenci Vizesi

Mısır Devleti’ne gelerek öğrenim görmek isteyen öğrencilere, eğitim anlamında yetkili makamlar tarafından bu imkan sunulur. Fakat yabancı kişiler öğrenci olmak istedikleri sürece göre hem Mısır öğrenci vizesi hem de Mısır’da öğrenci olarak oturma vizesi olacak şekilde iki farklı uygulamada zorunlu tutulurlar. 90 günden fazla olmayacak, kısa dönemli öğrencilikler için Mısır öğrenci vizesi alınması zorunludur.

Eğer eğitim süreci 90 günden fazla olacaksa, öncelikle Mısır’da öğrenci olarak oturma iznini sağlayacak vize alınmalı, daha sonra öğrenci vizesi işlemleri tamamlanmalıdır. Öğrenci olarak gelecek bireylerin, pasaportları en az 6 ay geçerlilik özelliği göstermelidir. Mısır’a öğrenci olarak gelen bireyler aynı zamanda süresi ne kadar olursa olsun, geldikleri hafta içerisinde Mısır Emniyet Müdürlüğü’ne gitmeli ve gelme nedenlerine dair bir kayıt işlemine başvurmalıdır. Emniyet Müdürlüğü içerisinde yaptırılacak olan kaydın aksaması durumunda, şahsın öğrenciliği için sorun çıkabilmektedir.

Mısır Öğrenci Vize Başvuru İşlemleri

Kısa bir süre için Mısır’da öğrenim görebilmek adına verilen Mısır öğrenci vizesi işlemlerinde, Türkiye’de yer alan Mısır yetkili makamlarına başvurmak gerekiyor. Ankara’da ve İstanbul’da olmak üzere 2 adet Mısır Konsolosluğu bulunmaktadır. Türkiye’nin her yerinden İstanbul’daki konsoloslukta Mısır öğrenci vizesini almak için başvuru yapılabilir. Ancak Ankara’da yer alan konsolosluk, yalnızca Ankara ve çevresindeki bazı iller için bu hizmeti vermektedir. Başvurularda hem şahsen hem de temsilcilikler aracılığı ile müracaatlarda bulunmak mümkün olacaktır.

Mısır öğrenci vizesini almak için başvurunun yapıldığı esnada, Mısır Konsolosluğu tarafından talep edilen belgelerin doğru bilgilerle ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi bir durum karşısında vize için sorun çıkabilir ya da direkt başvuru reddedilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde, konsolosluklar ek belge talebinde de bulunabilir. Dosyaların tutarsız bilgi içermesi ya da eksik olması da hem mülakata hem de ek belgeye neden olabilir. Mısır makamlarının ek evrak istemesi veya mülakata çağırması için sebep olabilmektedir. İlk başvuruda ret cevabı alan bireyler, yeniden de başvuruda bulunabilir. Ancak ilk yanıtın olumsuz olması, diğer başvuru süreçlerini etkileyebilir. Aynı şekilde ilk vizenin verilmesi, diğer öğrenci vizelerinin de her zaman verileceğine garanti oluşturmaz.

Mısır Öğrenci Vizesi Gerekli Belgeler

Mısır Öğrenci vizesini almak için gerekli olan belgelerin tümü aşağıda belirtilmiştir;

  • Pasaport (Yukarıda belirtilen pasaport özelliğini göstermeli ve boş en az iki sayfası mutlaka olmalı)
  • 2 adet biyometrik fotoğraf.
  • Kimlik fotokopisi
  • Öğrenci belgesi (Türkiye’de eğitimine devam ettiğini güncel şekilde belirtecek olan bu belge üzerinde mutlaka ıslak imza ve kaşe bulunmalıdır. Öğrenci belgesi vize işlemlerine en yakın tarihte temin edilmelidir)
  • Vize Talep Dilekçesi (Bu dilekçe vize işlemleri adına oldukça önemlidir. Eğer öğrenci için belirli bir sponsor varsa, dilekçe sponsor tarafından hazırlanmalı ve altında mutlaka firmaya ait ıslak imza ile kaşe de yer almalıdır. Öğrencinin tüm masraflarının karşılanacağı ve ülkeden ne zaman ayrılacağı gibi bilgiler de dilekçe içerisinde olmalıdır)
  • Konaklama Belgesi (Öğrencinin Mısır içerisindeyken nerede ikamet edeceği bilgileri, açık adres ile birlikte yer almalıdır)
  • Davetiye (Mısır’da eğitimin devam edeceği kurumdan bir davetiye gelmesi zorunludur. Davetiye üzerinde eğitim detayları, konaklama bilgileri ve eğitim süresi de olmalıdır. Kurumun ıslak imzası ve kaşesi ihmal edilmemelidir)
  • Banka Hesap Özeti (Mısır’da eğitim görecek olan kişiye ya da kendisine sponsor olan firmaya ait bir banka hesabı ile bakiye bilgileri olmalıdır)
  • Ödeme belgesi (Eğer Mısır’daki okula bir ödeme yapıldıysa, fatura ya da dekont gibi bir ödeme belgesinin de olması gerekir)

Yukarıda sayılan belgeler, Mısır öğrenci vizesinin alınabilmesi için gerekli olan tüm evrakları kapsar. Yetkili makamlar, gerekli gördüğü takdirde öğrenciden daha fazla belge ve işlem de isteyebilirler. Genellikle bazı başvurularda transkript ya da referans mektubu istendiği de görülür. Belgelerin ne olduğu ve sonradan istenebileceklere dair bilgi almak için de konsolosluklar ile iletişime geçilmesi yeterli olacaktır.

Mısır Öğrenci Vizesi Başvuru Formu

Mısır öğrenci vizesinin verilmesi için diğer vize türlerinde olduğu gibi Mısır makamları tarafından hazırlanmış olan başvuru formunun doldurularak zamanında konsolosluğa teslim edilmesi gerekir. Öğrenci vizesine ait olan başvuru formu hem İngilizce hem de Türkçe haliyle hazırlanabilir. Mısır öğrenci vizesi için başvuru yapan kişiler, her iki dilde de teslim sağlayabilmektedir. Önemli olan, başvuru formunda yer alacak olan tüm bilgiler hem doğru hem de eksiksiz olmalıdır. Vize başvurusu formunda yer alan tüm bilgiler öğrenci olunduğunu, öğrenci olarak Mısır’a gidileceğini ve seyahat süresi boyunca geçim masraflarının karşılanacağını mutlaka kanıtlıyor olmalıdır. Bu formda mutlaka başvuruyu yapan kişinin ıslak imzası yer almalıdır. Eksik bir bilgi olması durumunda süreç aksayabilir ya da başvuru reddedilebilir.

Mısır Öğrenci Vizesinin Çıkması Süreci

Başvurunun tamamlanması için gerekli olan belgelerin teslim edilip başvuruya ait işlemlerin problemsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, Mısır öğrenci vizesinin çıkışı için gereken süre yaklaşık 30-45 iş günüdür. Fakat Mısır öğrenci vizesinin alınabilmesi için gereken işlem süresi bazı durumlara göre değişebilir. Mısır Konsolosluğu’nun yoğunluk durumu, konsolosluktaki tatil dönemleri ve konsolosluk sistemlerinin güncellenmesi gibi durumlar buna örnek verilebilir. Türkiye’de olup farklı bir vatandaşlığa ait olan bireyler için de bu süre değişecektir. Bu nedenden dolayı vizenin çıkmasında 20 gün ile 40 gün arasındaki süreçler normal kabul edilmelidir. Mısır öğrenci vizesinin seyahat zamanına kadar çıkmış olması için gidiş tarihinden en az 1 ay önce belgeleri teslim etmiş olmak gerekiyor.

Mısır Öğrenci Vizesinin Ödemeleri

Mısır öğrenci vizesi ödemeleri, yetkili olan Mısır makamları tarafından belirlenmekle birlikte, bu ülkeye ait olan gelişmeler sonucunda öğrenci vizesinin ödemelerinde de değişiklikler ve ek talepler olabilir. Mısır öğrenci vizesinde ödenmesi gereken ücret, her zaman aynı şekilde kalmayıp, belirli zamanlar içerisinde değişir. Mısır öğrenci vizesinin ödemesi, vize işlemlerinin tamamlanması için yapılacak hizmetler adına alınır ve vizenin reddedilmesi karşısında ücretin iadesi gerçekleşmez. Mısır öğrenci vizesini alabilmek için ödenmesi zorunlu olan ücrete dair en net bilgiyi yine vize işlemlerinin yapılacağı yetkili makamdan almak mümkün olacaktır.

Mısır’da Öğrencilik

Mısır kanunlarına göre yabancı vatandaşlar da bu ülke içerisinde öğrenci olarak yer alabilmektedir. Aynı zamanda kanunlara göre Mısır’da öğrenci olarak yer alabilmek için seyahat süresine göre bazı farklı işlemler gerekli görülür. 90 günden daha kısa bir öğrencilik dönemi için Mısır’da bulunmak isteyen öğrenciler kendi ülkelerinin Mısır Konsolosluğu’na giderek, öğrenci vizesi için başvuruda bulunmalı ve vize işlemleri eksiksiz şekilde tamamlamalıdır.

İlk bir hafta içerisinde Emniyet Müdürlüğü’ne gidilecek olmasının yanında, giderken götürülecek bazı ek belgeler olabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle öğrenci belgesi fazladan temin edilmelidir. Bu belgeler hakkında da konsolosluklardan bilgi alınabilir. Mısır’a gidildikten ve gereken işlemleri yerine getirdikten sonra, okula dair yapılması gereken işlemler, bizzat ilgili okul idaresinden öğrenilmelidir. Her okulun kendine ait işlemleri ve talep edeceği belgeleri olabilir.