mısır ticari vize

Mısır Ticari Vize

Mısır ticari vize, Mısır seyahati iş amacıyla olan kişilerin alması zorunlu olan bir Mısır vizesi çeşididir. İş amacı ile ziyaret edilmesinin yanında, fuar, seminer ve kongre gibi nedenlerle gidilmesinin sonucunda alınması zorunlu bir vize olması ile birlikte, ticari vizesinin başvuruları için işveren ya da SSK çalışanı olmak zorunludur. Çalışanların öncelikle bu şarta dikkat ederek başlaması beklenir.

Mısır ticari vizesi alabilmek için; pasaportun Mısır gezisi sonrasında minimum 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gerekir. Pasaport ile beraber Mısır‘da bulunma imkanı sağlayan şirketten davetiye yazısının gelmesi de, Mısır ticari vizesinin alınabilmesi adına sunulan koşullardandır. Mısır ticari vizesini almak için gerçekleştirilen başvurularda, Mısır Konsolosluğu başvurunun sürecinde gerekecek evrakların ve içeriklerin durumunu ele alarak vize hakkında bir karara varmaktadır.

Mısır ticari vizesi en fazla 90 gün için alınabilir. Mısır içerisinde ticari bir nedenden ötürü 90 günden daha fazla kalınması gerektiğinde, Mısır’da oturma ve çalışma izninin gereken belgeleri temin edilmeli ve 5 iş günü içinde Mısır’da yaşanacak olan yere ait nüfus müdürlüğü belgesi kaydı da yaptırılmalıdır.

Mısır Konsolosluğu Ticari Vize

Mısır ticari vizesinin alınması için Mısır vizesini vermeye yetkisi olan belirli Mısır makamlarına gidilmesi gerekir. Türkiye için bu yerler İstanbul ve Ankara Mısır Konsolosluğu olarak bilinmektedir. İstanbul’da yer alan konsolosluk, ülkenin her yerindeki Mısır ticari vizesi başvurusu yapacak kişiler için açıktır. Ancak Ankara’da yer alan konsolosluk, yalnızca Ankara ve çevresindeki illerden gelecek olan ticari vize başvurularını kabul etmektedir. Mısır ticari vizesi alımında hem kişisel hem de grup başvuruları kabul edilir.

Yetkili olarak bilinen Mısır vizesi başvuruları, doğrudan yapılabildiği gibi, bu çalışmaları yürütmekte olan temsilcilikler aracılığı ile de gerçekleştirilebilir. Mısır ticari vizesini alabilmek için Mısır Konsolosluğu tarafından ticari vize adına belirlenen tüm koşulların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekir. Mısır ticari vizesinin verilebilmesi için belirlenen belgeler hem eksiksiz hem de doğru bilgiler ile teslim edilmelidir. Eksik ya da yanlış bilgiler içeren her belge bu süreci olumsuz anlamda etkiler ve vize alımında bir engel haline gelebilir.

Mısır ticari vizesinin alımında eğer bir davetiye söz konusu ise, bu davetiyenin de yazılı olarak yer alması gerekir. Bir şirket tarafından davet varsa ancak yazılı olarak iletilmemişse, konsolosluk açısından bir geçerliliği olmayacaktır. Mısır ticari vizesi alımında sadece Mısır Konsolosluğu’nun onayı işe yarar. Planlanan tarihlerde şahıs ya da kurumların Mısır’a ticari amaçlarla gidebilmesi için, en az bir ay önceden bu işlemlere başlanması gerekir.

Mısır Ticari Vizesi Gereken Evraklar

Mısır ticari vize için gereken belgeler aşağıdadır;

  1. Davetiye (Ticari işlemleri yürütmekte olan Mısır firmasından gönderilen, bu firmanın aynı zamanda hem iletişim bilgilerini hem de imza ve kaşesini bulunduran)
  2. Vize talep dilekçesi (Direkt şirkete hitaben yazılmış, ıslak imza ve kaşe bulunduran, gidecek olan kişinin kalma tarihlerinin yazıldığı dilekçe)
  3. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
  4. Pasaport (Yukarıda belirtilen pasaport özelliklerini taşıyan)
  5. 2 adet biyometrik fotoğraf
  6. Uçak bileti ve otel rezervasyonu bilgileri
  7. Mısır vize başvuru formu (Eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş, gereken ıslak imzası ve kaşesi olan)
  8. Pasaporttaki kimlik bilgilerinin yer aldığı kısmın bir adet fotokopisi

Yukarıda sayılan belgeler, Mısır ticari vizesini almak için gerekli olan evraklardır. Bu belgelerin seyahat amacına uygun olması ve gerçekle örtüşmesi Mısır Konsolosluğu açısından zorunludur. Bu vize çeşidi için konsolosluklar tek yetkili kurumlardır. Aynı zamanda bu kurumların sonradan ek belge isteme hakkı da bulunmaktadır.

Mısır Ticari Vizesi İçin Davetiye

Mısır ticari vizesi için gönderilecek davetiye, Mısır’da ticari amaçlarla bulunacak olan kişiler için oldukça önemlidir. Davetiye olmadığı zaman vizenin alınabilme ihtimali daha azdır. Bu nedenle temin edebilen her şahsın, davetiyeyi de belgeler arasında bulundurması en iyisidir. Davetiye üzerinde, başvuruda bulunan kişiye ait kişisel bilgiler, konaklama ve ziyaret tarihleri de mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca iş detayları da konsolosluklar tarafından mutlaka istenecektir. Davetiye bizzat firma tarafından hazırlanmalı ve ıslak imza ile kaşesi eksik olmamalıdır.

Mısır Ticari Vizesi Dilekçesi

Davetiye ile birlikte aynı zamanda ticari vizeyi açıklayan bir dilekçe de olmalıdır. Mısır ticari vize dilekçesi, bizzat firma yetkilileri tarafından eksiksiz şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçe hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yazılabilir. Fakat dilekçe içerisinde gereken tüm bilgilerin eksiksiz yer alması gerekir ve dilekçede yer alacak olan bilgilerin vize adına verilen diğer belgelerde olan bilgiler ile uyumlu olması da önemlidir. Dikekçe içerisinde vize başvurusu yapan kişinin adı ve soyadı, firmadaki mevcut görevi, gezinin detayları, ziyaret edilecek firmanın ismi, ziyaret tarihleri ve dönüş bilgileri de kesin olarak yer almalıdır. Dilekçenin özellikle vize başvurusunda bulunan kişinin ziyaret amacını yansıtması nedeniyle önemi büyüktür.

Mısır Ticari Vizesi Başvuru Formu

Vize işlemleri içerisinde, diğer Mısır vizesi çeşitlerinde olduğu gibi, ticari vizede de başvuru formu bulunmaktadır. Bu belge hem konsolosluk açısından açıklayıcı bir metin olarak kabul edilmekle birlikte, aynı zamanda başvurunun ilk adımı olarak da bilinir. Bu form da, tıpkı dilekçede olduğu gibi hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanabilir. Mısır ticari vize başvurusu için gereken bu form eksiksiz ve doğru bilgilerle, okunaklı bir yazı tarafından hazırlanmalıdır. Bilgiler diğer belgelerde yer alan detaylar ile de uyumlu olmalıdır. Form içerisinde eksik ya da yanlış bir bilgi yer alması durumunda, başvuruda aksaklıklar olabilir ya da direkt başvuru iptali gerçekleşebilir.

Mısır Konsolosluğu Belge Onayı

Türkiye ve Mısır arasında bazı ticari işlerin olabilmesi için Mısır Konsolosluğu tarafından belge onay işlemleri de gerekir. Belge onayı sayesinde mevcut evraklarda yer alan ıslak imza ve evrakı imzalayan kişinin görevi belirtilerek, belgelerin geçerlilik kazanması ve başvuru belgelerinin onayı sağlanır. Türkiye’den Mısır’a gidecek olan bir mal varsa, bu malların yasal süreçler içerisinde ihraç edilmesi için Mısır’a ait olan kanunlara göre hareket edilmesi gerekir. İhracata ait olan detaylar, sertifika ve fatura bilgileri gibi belgelerin de onay alması zorunludur. Mevcut belgeler teslim edildiği takdirde, onay için işlem başlatılır. Eksik ya da yanlış bir belge olması durumunda, onay verilmesi imkansızdır. Belge onayı için gerekli olan belgeler, konsolosluk tarafından belirlenen özellikler ile hazırlanmış olmalıdır. Her belgenin orijinalini bulundurmak da zorunludur. Genellikle her sürecin olması gerektiği gibi ilerlemesi ile birlikte, en fazla 7 iş günü içerisinde vize için sonuç alınacaktır.

Ticari vizenin alınabilmesi için, diğer Mısır vizesi çeşitlerinde olduğu gibi bazı ödemeler de mevcuttur. Bu ödemelerin ne zaman yapılacağı, nereye yatırılacağı ve ne kadar olacağı gibi bilgiler konsolosluk aracılığı ile öğrenilebilir. Ödeme miktarı, başvuruda bulunan kişi ve firmalar için farklılıklar gösterecektir. Bu nedenle genel bir fiyattan söz etmek mümkün değildir. Fiyat ve diğer konularda merak edilenler için, direkt olarak konsolosluklar ile iletişime geçilmelidir.