mısır vize başvuru formu

Mısır Vize Başvuru Formu

Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik, iş, sağlık ve diğer ziyaretlerinde ülkeye girişte vize uygulamaktadır. Bu yüzden Mısır’a seyahat planlayan vatandaşların, önceden Ankara Büyükelçiliğine veya İstanbul Başkonsolosluğuna başvurarak vize talebinde bulunmaları gerekmektedir. Mısır vize başvuru formu doldurularak vize başvurusunda bulunulması gerekir.

Mısır vizesi konsolosluğa tüm evraklar ile birlikte başvurulduktan sonra ortalama 15 gün içerisinde çıkmaktadır. Ancak konsolosluğun işleyişi ve çeşitli nedenlerden dolayı vize süresinin 45 güne kadar çıkabildiği durumlar yaşanmaktadır. Bu yüzden vatandaşların planladıkları seyahat tarihinden önce vize işlemlerini tamamlamaları, seyahat planlarının aksamamasına yardımcı olacaktır.

Mısır Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul başkonsolosluğuna vize başvuruları Mısır ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi tatilleri haricinde hafta içi her gün saat 9:30 ve 11:45 saatleri arasında yapılmaktadır. Vizesi onaylanan işlemleri tamamlanan pasaportlar ise hafta içi saat 15.00’de teslim edilmektedir. Mısır’a ziyarette bulunacak vatandaşların dikkat etmesi gereken diğer bir konu ise pasaport sürelerinin en az 6 ay olmasıdır. Pasaportları bu sürenin altında veya tam sınırında olan vatandaşların vize başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu yüzden en az 1 yıllık süreli pasaport ile Mısır vizesi başvurusunda bulunmak vizenin onaylanmasını sağlayacak etkenler arasındadır.

Yakın bir tarihe uygulamadan kalkan kapıda vize uygulaması, yakın bir tarihte tekrar 45 yaş üzeri Türkiye vatandaşları için uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu uygulamanın sürekliliği Mısır ile diplomatik ilişkilerin boyutuna göre kesin değildir. Bu yüzden Mısır ziyareti öncesinde Büyükelçilik ve konsolosluklardan konu hakkında bilgi alınması ve uygulamanın geçerliliğinin teyit edilmesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önem taşımaktadır. Seyahat tarihinden önce uygulama hakkında gerekli bilgileri almak ve gerekirse vize işlemlerini yaptırmak, seyahat planının zamanında yapılmasını sağlayacaktır.

Mısır Vize Başvuru Formu Hakkkında Bilgiler

Mısır Devletine yapılacak seyahatler öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize başvurularını bizzat konsolosluk ve büyükelçiliğe yapabildiği gibi, aracı vize danışmanlık firmaları üzerinden de vize başvurusunda bulunabilirler. Vize başvuruları için Mısır vize başvuru formu doldurulmalı ve formla beraber istenilen evraklar eksiksiz olarak ilgili kurumlara teslim edilmelidir. Vizenin onayı açısından formda yer alan ve teslim edilen evrakları birbiri ile çelişmemesi ve doğru bilgiler içermesi önem taşımaktadır. Mısır Ankara büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu vize işlemlerinde oldukça hassas davranmakta ve detaylı bir inceleme yapmaktadır.

Mısır vizesi almak için Mısır vize başvuru formu Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Form, şu alanlardan oluşmakta ve vize başvurusunda bulunan kişilerden şu bilgiler istenmektedir:

– Kişisel Bilgiler:

Mısır vizesine başvuran kişiler öncelikli olarak biometrik fotoğraf standartlarında, kişisel kimliklerinin açıkça belli olduğu ve tanındığı bir adet fotoğrafı form üzerine eklemelidirler. Mısır vize başvuru formu ilk olarak vize başvurusunda bulunan kişinin kişisel bilgileri ile başlamaktadır. İsim, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri, vize başvurusunda bulunan kişinin cinsiyeti, hangi uyruktan olduğu, daha önceden milliyet değiştirmiş ise önceki milliyeti, mesleği, medeni durumu bilgileri tam ve eksiksiz olarak, doğru bilgilerle doldurulmalıdır.

– Pasaport Bilgileri:

Formun bir sonraki aşamasında vize başvurusunda bulunan kişinin pasaport bilgileri yer almaktadır. Pasaport numarası, pasaportun verildiği yer ve veriliş tarihi, pasaportun süresinin bitiş tarihi bilgileri ilgili alanlarda verilen kutucuklara yazılmalıdır. Bu alanın altında vize başvurusunda bulunan kişinin adres bilgileri yer almaktadır. Adres alanında 2 adet alan bulunmaktadır. Bu alanlardan ilki kişinin şuan bulunduğu adres, diğeri ise başvuru sahibinin sürekli adresidir.

İkametgahı tek adreste bulunan kişiler her iki alana da aynı adresi yazarak bu alanı doldurabilirler. Ancak iki farklı adreste de bulunan kişiler bu alanı doldururken bazı noktalara dikkat etmelidir. İkametgahlarının bulunduğu adresi sürekli adres alanına yazmalı, geçici adreslerini ise şuan ki adresi alanına girmelidirler. Bu alanın doldurulmasında yapılan bir karışıklık vize reddi durumunun yaşanmasına yol açabilir. Bir sonraki aşamada ise kişi sabit telefon ve cep telefonu bilgileri ilgili kutucuklara yazarak bu alanı tamamlamalıdır.

– Mısır Ziyareti Bilgileri:

Bu alanda verilecek olan bilgiler vize onayı açısından büyük önem taşımaktadır. Vize başvurusunda bulunan kişi öncelikli olarak Mısır’a hangi amaçla ziyaret gerçekleştireceğini açıkça belirtmelidir. Hangi tarihte Mısır’a gideceğini, ne kadar süre ile Mısır’da bulunacağını, daha önceden Mısır’a giriş yapmış ise kaç kez giriş yaptığını bu alanda yazmalıdır. Mısır’da hangi limana iniş yapacağını ve Mısır’da bulunduğu süre içerisinde hangi adreste bulunacağını da bu alanda belirtmelidir.

Mısır vize başvurusunda bulunan kişinin eğer Mısır’da bir tanıdığı veya akrabaları ikamet ediyorsa, bu kişilerin bilgileri de izleyen alanda doldurulması zorunlu alanlar arasında bulunuyor. Bu kişilerin kimlik ve adres bilgileri verilen alanlara girilmelidir. Eğer Mısır ziyareti bir refakatçi eşliğinde yapılacaksa izleyen alanda, aile bireylerinin isimleri, akrabalık dereceleri, doğum yerleri ve tarihleri girilmelidir.

Mısır vizesi başvurusunda bulunan kişinin pasaportuna kayıtlı bir çocuğu bulunuyorsa, çocuğun kimlik bilgilerinin takip eden alanda doldurulması gerekmektedir. İsim ve soyad bilgileri, doğum yerleri ve tarihleri yazılmalıdır. Bu uygulama belli bir yaş altındaki çocukları kapsamaktadır ve kişisel pasaporta sahip olan çocuklar için bu alanda doldurulma yapılması zorunlu değildir. Pasaportu olan çocuklar için ayrı bir Mısır vize başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

Eğer vize başvurusunda bulunan kişi daha önceden Mısır’a ziyaret gerçekleştirmişse hangi tarihlerde Mısır’da bulunduğunu, Mısır’a yapmış olduğu ziyaretlerin amacını ve daha önceki ziyaretlerde hangi adreslerde ikamet ettiğini açık ve doğru bilgilerle belirtmelidirler. Daha önceden bir ziyaret yapılmadıysa ve ilk kez Mısır’a gidiliyorsa bu alan tire çekilerek boş bırakılmalıdır.

Mısır Vize Başvuru Formu Önemli Hususlar

Formun en son kısmında bulunan diğer bilgiler alanı, form üzerinde yer almayan ancak vize başvurusunda bulunan kişi açısından önem taşıyan bilgiler için ayrılmıştır. Bu alanda vize başvurusunda bulunan kişi daha önceden Mısır vize reddi almışsa, vize onayı almış ancak çeşitli nedenlerden dolayı ilgili tarih aralığında ziyaretini gerçekleştirememiş ise bu alanda doldurma işlemi yapmalıdır. Hangi nedenlerle vizesinin kabul edilmediği, hangi nedenlerle Mısır ziyaretinde bulunamadığı gibi bilgilerin bu alanda yazılması gerekmektedir. Ziyareti engelleyen nedenlere dair herhangi bir evrak bulunuyorsa bu belgelerin vize başvuru evrakları arasına bulunduğu bilgisi yazılarak, belgelerin evraklar arasına eklenmesi gerekmektedir.

Form doldurma işlemi yer, tarih ve başvuru sahibinin kişisel imzası atılarak tamamlanır. Bu alanın altında bulunan bölüm konsolosluk yetkilileri tarafından doldurulması gereken alandır ve vize başvurusunda bulunan kişilerin kesinlikle bu alanda doldurma işlemi yapmaması gerekmektedir.

Mısır’a seyahat gerçekleştirecek olacak olan vatandaşların doldurduğu Mısır vize başvuru formu genel bilgiler içermekte ve 2 sayfadan oluşmaktadır. Ancak vize onayları için istenilen belgelerde detaylı bilgiler istenmektedir. Bu belgelerin listesine Mısır başkonsolosluğu, büyükelçiliği ve aracı vize danışman firmalarından ulaşılabilir. Kişilerin mali durumları, sağlık durumları, iş durumları ve diğer bilgileri içeren belgeler detaylı bir şekilde talep edilmektedir.

Mısır başkonsolosluğu ve büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan kişilerin evrakları detaylı bir şekilde incelemekte, herhangi bir belirsiz durumla karşılaştığında vize onay sürecini askıya almaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde vize başvurusunda bulunan kişilerden ek belgeler talep edilerek durumlarını netliğe kavuşturmaları istenmektedir.